Algemene voorwaarden @ Frularie

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers van onze workshops. Frularie behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Studio Apart, Holrakkerstraat 85, 3510 Kermt. BE 0429.590.432 nele@frularie.com
Wij organiseren creatieve workshops.
De inhoud van de workshops word beschreven op het evenement @facebook en op de website.
De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorziene begin- en eind uur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Inschrijvingen

Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail, na de betaling is u inschrijving definitief. De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen 6 en 12 deelnemers. Als een workshop vol zit, kunt u ons mailen (nele@frularie.com) om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, nemen we zo snel mogelijk contact met u op. Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. Een enkele klant kan meerdere deelnemers inschrijven, er word een bevestiging ’s mail verzonden naar alle opgegeven mail adressen.

Annulering door de deelnemer

We begrijpen dat er soms  onverwachte wendingen zijn in jouw agenda. Daarom informeren we je graag over ons beleid met betrekking tot
afwezigheid op onze workshops. Indien je om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn op een geplande workshop – of het nu door ziekte, slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden is – .
Geloven wij in een win-win oplossing. Je mag altijd een andere persoon in jouw plaats laten deelnemen aan de workshop. Zo maak je iemand anders blij! Vindt je echter niemand? Dan kunnen we een tegoedbon van 30 euro geven om je in te schrijven voor een andere workshop naar keuze of om creatief gerief aan te schaffen in onze webshop. Op die manier komen we je toch tegemoet maar zijn onze eigen kosten gedekt. Want naast de administratieve zaken, de materialen en versnaperingen die wij voor jou al voorzien hadden, verliezen we op die manier ook telkens een plekje in één van onze workshops. We hopen op je begrip en kijken ernaar uit om je in de toekomst te verwelkomen op één van onze workshops of je blij te maken met ons creatief gerief!

LET OP: Om de tegoedbon te verkrijgen dien je voor de aanvang van de workshop een mailtje te sturen met jouw vraag en zorgen wij binnen een termijn van 7 werkdagen voor jouw bon via mail. Indien je niet aanwezig bent op de workshop en je hebt je niet afgemeld voor de aanvang van de workshop waarop je hebt ingeschreven, heb je geen recht op een tegoedbon. Mocht je verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Het tegoed blijft 6 maanden geldig. 

Annulering/verplaatsing van de workshop door de organisator

Wij zijn gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang bericht. De workshop vindt alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn, bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.
De organisators behouden zich het recht voor een workshop te allen tijde te annuleren. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
Frularie behoud zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Klachten

Heb je een klacht over een workshop. Neem dan contact met Nele (nele@frularie.com) op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Schade en aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus. Tijdens de workshop wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Daarvoor zijn wij niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zullen we eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf, inkt, lijmen, …. .

Auteursrechten en copyright

Alle handleidingen en aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan de organisators toegekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Alle foto’s en beelden vertoond op de website, de facebookpagina en de Instagram van Frularie zijn auteursrechtelijk beschermd. Inbreuken op deze bepaling geven aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van Frularie om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen. We hebben het recht om beeldmateriaal wat tijdens de workshop gemaakt wordt, te gebruiken als promotiemateriaal voor Frularie.

Overig

Frularie behoud zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen. Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer. Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.